Pages

 

Wednesday, March 28, 2012

TALAK

0 comments


1.        Pengertian Talak
Talak ialah pemutusan tali pernikahan. Talak memang disyariatkan di dalam Islam bila tidak ada solusi lain bagi persoalan rumah tangga pernikahan itu. Talak terbagi menjadi beberapa tahap, yakni talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang masih bisa rujuk (kembali) ialah talak satu hingga dua. Sedangkan untuk talak tiga, bisa rujuk asalkan sang istri telah dinikahi lalu diceraikan oleh lelaki lain.
2.        Klasifikasi Talak
a.       Talak Sharih, yaitu talak yang diucapkan secara tegas, langsung, tanpa kiasan.
b.      Talak Kinayah, yaitu talak yang diucapkan secara tersirat, berupa sindiran dan semacamnya

0 comments:

Post a Comment